Friday, 20/05/2022 - 07:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TAM HIỆP
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số: 156 /PGDĐT-GDMN V/v điều chỉnh một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 tại Kế hoạch số 137/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT

UBND HUYỆN YÊN THẾ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
Số:         /PGDĐT-GDMN V/v điều chỉnh một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 tại Kế hoạch số 137/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                Yên Thế, ngày        tháng 2 năm 2022   
         Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS,  TH&THCS, PTDTNT trong huyện  
Thực hiện Công văn số 181/SGDĐT-GDMN ngày 23/2/2022 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc điều chỉnh một số nội dung phòng chống dịch Covid -19 tại Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT, Phòng GD&ĐT điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 137/KH-PGDĐT ngày 18/2/2022 như sau:  1.Thay thế nội dung phần III (Các phương án xử lý khi có tình huống cụ thể) trong Kế hoạch số 137 thành nội dung như sau đây: “III. CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHI CÓ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ 1. Khi phát hiện F0 tại trường Bước 1: Giáo viên chủ nhiệm hoặc nhân viên y tế thông báo ngay cho Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn Covid-19 của nhà trường. Sau đó hướng dẫn F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời của đơn vị. Bước 2: Nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế địa phương để đến xử lý cùng; đồng thời thông báo ngay cho phụ huynh học sinh. Bước 3: Đối với lớp học có học sinh F0 - Giáo viên chủ nhiệm cho toàn bộ học sinh ngồi yên tại chỗ. Nhà trường cùng với trạm y tế địa phương tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó, nếu học sinh có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý y tế theo quy định. - Tiến hành xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế. - Những học sinh xác định không phải là F1 và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính thì cho những học sinh này đi học trở lại bình thường. -  Những học sinh được xác định là F1 và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính, sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định như sau: + Đối với học sinh đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 05 ngày tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm ngày thứ 05 tính từ 
2  
ngày cách ly; nếu kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 thì được đi học trực tiếp trở lại; nhà trường và phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học sinh trong 05 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K. +  Đối với những học sinh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 07 ngày tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm ngày thứ 07 tính từ ngày cách ly; nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 thì được đi học trực tiếp trở lại; nhà trường và phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học sinh trong 03 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K. + Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác hoặc triệu chứng nghi ngờ khác thì thông báo ngay cho trạm y tế địa phương, Hiệu trưởng nhà trường để theo dõi và xử trí theo quy định. * Riêng đối với Trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: Nếu trong lớp có 01ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (F0) thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 07 tính từ ngày cách ly. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày đó thì được đi học trực tiếp trở lại; phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi sức khỏe cho trẻ trong 03 ngày tiếp theo, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác hoặc triệu chứng nghi ngờ khác thì phụ huynh hoặc giáo viên chủ nhiệm thông báo ngay cho trạm y tế, Hiệu trưởng nhà trường để theo dõi và xử trí theo quy định. Bước 4: Đối với học sinh lớp học có F0: Sau khi xác định những học sinh là F1, cho học sinh không thuộc trường hợp F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học. Đối với học sinh các lớp học khác: (1) Nếu không có sự giao lưu, tiếp xúc trực tiếp với F0 thì cho đi học trực tiếp bình thường; (2)Nếu xác định có học sinh là F1 với F0 vừa phát hiện thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xử lý F1như bước 3. 2. Khi phát hiện F0 đang ở tại gia đình - Phụ huynh yêu cầu học sinh nghỉ học, báo ngay với trường học và trạm y tế địa phương. - Nhà trường tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 và xử lý các trường hợp F1 như trên. 
3  
- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho toàn bộ phụ huynh học sinh có tiếp xúc với học sinh F0 thực hiện khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn và quản lý. Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.” Các nội dung khác Kế hoạch số 137 không thay đổi, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.   
Nơi nhận: - Như trên; - LĐ Phòng GD&ĐT; - Lưu: VT.  
 KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG     
Phạm Đình Thơ  


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết