GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tam Hiệp

Email:  C0tamhiepyt.bagiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 0866038166

 

1. Mô hình hoạt động: .

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua được công nhận qua các đợt thi và cuối năm học, có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong  giảng dạy, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3.
- Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm lí, năng lực, phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dạy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học tập ở các cấp học tiếp theo và việc học tập suốt đời.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của trẻ, tăng cường khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các hoạt động, thực hiện tốt việc phòng chống tai nan thương tích trong trường mầm non.
- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ. đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để sảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, thực hành.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng số cho trẻ
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Hội thi bé khỏe, bé ngoan, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh,…với các lớp, trường bạn.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Kết hợp ban đại diện cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

Ban giám hiệu Trường Mầm Non Xã Tam Hiệp