Friday, 20/05/2022 - 08:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TAM HIỆP
 • Hoàng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0944218016
  • Email:
   hoangthidung25101984@gmail.com
 • Vũ Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0888548333
  • Email:
   Ngocanhvu134@gmail.com
 • Trần Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0399141322
  • Email:
   tranthithanh.caugo.1994@gmail.com
 • Bùi Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962198216
  • Email:
   giangsung@mail.com
 • Đỗ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974667919
  • Email:
   dothihien.11021990@gmail.com
 • Bùi Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ mẫu giáo 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0965532203
  • Email:
   buihuongquan@gmail.com
 • Vũ Thị Thúy Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349544005
  • Email:
   vuthuong0210@gmail.com
 • Lê thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0975380227
  • Email:
   lehuong82ytbg@gmail.com
 • Đào Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972523209
  • Email:
   daotuyen2272017@gmail.com
 • Lành Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368835333
  • Email:
   danghoanyt@icoud.com